Pārlekt uz galveno saturu

VECĀKAIS EKSPERTS Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļas Izmaiņu un robežproduktu sektorā

Aicinām pieteikties atklātā konkursā uz vakanto amatu - 

Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļas Izmaiņu un robežproduktu sektora vecākais eksperts

(ierēdņa amats, uz nenoteiktu laiku) 

Amata mērķis: Zāļu reģistrācijas dokumentācijas izmaiņu un robežproduktu dokumentācijas izvērtēšana.

Galvenie amata pienākumi:

 • izskatīt zāļu reģistrācijas dokumentācijas izmaiņu un robežproduktu pieteikumus un tiem pievienoto dokumentāciju un sniegt izvērtējumu par produkta farmakokinētiku, farmakodinamiku, metabolismu, toksikoloģiju u.c. saistītiem aspektiem;
 • gatavot novērtējuma ziņojumus ar secinājumiem par ekspertīzes rezultātiem latviešu un angļu valodā;
 • pārzināt un pielietot atbilstošos reglamentējošos likumdošanas aktus, lai nodrošinātu kvalificētu lēmumu pieņemšanu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • augstākā izglītība medicīnā vai farmācijā ar padziļinātu sagatavotību farmakoloģijā
 • vēlamas zināšanas par Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām farmācijas nozarē un prasībām zāļu reģistrācijas jomā,
 • latviešu valodas zināšanas (C1, augstākā līmeņa 1.pakāpe), angļu valodas zināšanas (B2, vidējā līmeņa 2.pakāpe)
 • prasme meklēt informāciju (zinātnisko literatūru, u.c.), izdarīt secinājumus, analizēt rezultātu, argumentēt savu viedokli gan mutvārdos, gan rakstveidā
 • labas prasmes darbā ar datoru (Word, Excel, darbs ar datu bāzēm)
 • augsta atbildības sajūta, spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā, labas saskarsmes, sadarbības spējas
 • Augstu novērtēsim:
 • loģisku un izzinošu domāšanu, spēju detalizēti un rūpīgi iedziļināties problēmā,
 • vēlmi apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu ar Eiropas Savienības dokumentāciju un medicīnisko informāciju
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā
 • stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem
 • iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Ierēdņa amatam noteikts 10.saimes “Ekspertīze” III līmenis un 10.mēnešalgu grupa, mēnešalga no 940 euro līdz 1287 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei)

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) līdz 2019.gada 21.janvārim  lūdzam sūtīt Zāļu valsts aģentūrai Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003 (ar norādi "Konkursam"), e-pasta adrese: personals@zva.gov.lv, tālr. papildu informācijai 67078444.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka  Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.