Pārlekt uz galveno saturu

VECĀKAIS EKSPERTS - Covid-19 vakcīnu blakusparādību kaitējuma kompensācijas nodaļā

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu –

 

Covid-19 vakcīnu blakusparādību kaitējuma kompensācijas nodaļas

vecākais eksperts

(uz nenoteiktu laiku)

 

Amata mērķis un galvenie pienākumi: izskatīt  pieteikumus par Covid-19 vakcīnu izraisītu blakusparādību rezultātā veselībai nodarītā kaitējuma kompensācijas izmaksu, izvērtēt cēloniskās sakarības starp pacienta veselībai nodarītā kaitējumu un Covid-19 vakcīnu lietošanu, veikt atbilstošu administratīvo aktu sagatavošanu

Profesijas kods: 242209

 

Galvenie pienākumi:

 • veikt  pieteikumu kompensācijas saņemšanai par Covid-19 vakcīnu izraisītu  blakusparādību rezultātā veselībai nodarīto kaitējumu padziļinātu izvērtēšanu un kompensācijas noteikšanusagatavot papildu dokumentu vai informācijas pieprasījumus
 • apkopot  un izvērtēt pieteikumā iesniegtās informācijas, papildu informācijas  un ārstu speciālistu atzinumā par cēlonisko saistību
  kopsakarības, izvērtēt informāciju lēmuma pieņemšanai
 • risināt sarežģītas problēmsituācijas dažādos iespējamās blakusparādības celoniskās sakarības un pacienta veselībai nodarītā kaitējuma izvērtēšanas posmos. Atlasīt zinātniskos materiālus un citu informāciju, kā arī sniegt  priekšlikumus viedokļa pamatojumam
 • pēc  ārstu speciālistu sniegtajiem atzinumiem noteikt smaga vai vidēji smaga kaitējuma veselībai vai dzīvībai esamību vai neesamību pēc Covid-19 vakcīnas izraisītas blakusparādības
 • sagatavot lēmuma projektus par kompensācijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kompensāciju

Prasības pretendentiem/- ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • augstākā izglītība (maģistra grāds) medicīnā, vēlams ārsta – eksperta sertifikāts
 • vismaz 3 gadu praktiskā darba pieredze specialitātē, vēlama pieredze valsts pārvaldē veselības aprūpes jomā
 • zināšanas par zāļu blakusparādībām, to iespējamo ietekmi uz pacienta veselību
 • vēlamas zināšanas par valsts pārvaldes darba organizācijas principiem un administratīvā procesa normatīvo aktu prasībām valsts pārvaldes iestādēs
 • valodu zināšanas: latviešu valodas zināšanas - augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1), angļu valodas  zināšanas - vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2);
 • prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammatūrām un pieredze darbā ar datu bāzēm

Augsti novērtēsim:

 • vēlmi apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties
 • prasmi strukturēti izklāstīt domas mutiski un rakstveidā, precizitāti, analītisku domāšanu
 • loģisku un izzinošu domāšanu, spēju detalizēti un rūpīgi iedziļināties problēmā, analizēt rezultātu
 • spēju strādāt gan patstāvīgi, gan komandā un prasmi organizēt savu darbu, vadīt un motivēt kolektīvu
 • teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, prasmi argumentēt savu viedokli

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu
 • modernu uz attīstību vērstu darba vidi
 • regulāras kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā
 • stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem
 • iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam


 

Amatam noteikts 13.saimes "Ekspertīze" IV līmenis un 11.mēnešalgu grupa, mēnešalga no 1177 līdz 1811euro pirms nodokļu nomaksas(atkarībā kvalifikācijas un kompetenču novērtējuma).

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) līdz 2023.gada  31.janvārim lūdzam sūtīt Zāļu valsts aģentūrai ar norādi "Konkursam", e-pasta adrese: personals@zva.gov.lv, tālr. papildu informācijai 25408724.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.


Pamatojoties  uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par  fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu  datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, datu saglabāšanas termiņš 5 gadi.