Pārlekt uz galveno saturu

SABIEDRISKO ATTIECĪBU VADĪTĀJS

Aicinām pieteikties pretendentus amatam - sabiedrisko attiecību vadītājs

Amata mērķis: Nodrošināt Zāļu valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) iekšējo un ārējo komunikāciju, sabiedrisko attiecību projektus un pasākumus

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Aģentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību stratēģijas izstrādi un ieviešanu,
 • plānot un īstenot sabiedrisko attiecību aktivitātes, veicinot sabiedrības izpratni un atbalstu Aģentūras mērķu sasniegšanā,
 • koordinēt Aģentūras interneta vietnes www.zva.gov.lv attīstību un pilnveidošanu, nodrošināt informācijas aktualitāti vietnē,
 • veicināt un nodrošināt Aģentūras ārējo komunikāciju, sadarbību ar medijiem, organizēt sabiedriskās domas  aptaujas, koordinēt sabiedrības informēšanas pasākumus (informatīvās kampaņas, pasākumus, preses konferences, u.c.),
 • sagatavot preses relīzes un atbildes uz plašsaziņas līdzekļu pārstāvju jautājumiem, uzturēt abpusēju informatīvo saikni ar Aģentūras sadarbības partneriem,
 • konsultēt Aģentūras vadību un darbiniekus ar komunikāciju saistītos jautājumos;

Prasības pretendentiem/ -ēm:

a) augstākā izglītība sabiedrības veselības, medicīnas vai farmācijas nozarēs, kas papildināta ar praktiskā darba pieredzi sabiedrisko attiecību jomā vai

b) augstākā izglītība sabiedrisko attiecību, komunikācijas vai starptautisko attiecību nozarē, kas papildināta ar praktiskā darba pieredzi, vēlams medicīnas, farmācijas vai sabiedrības veselības sabiedrisko attiecību un komunikācijas pasākumu īstenošanā,

 • vēlamas zināšanas par normatīvo aktu prasībām komunikācijas jomā, kas attiecināmas uz valsts pārvaldi,
 • latviešu valodas zināšanas (C1, augstākā līmeņa 1.pakāpe),  angļu valodas zināšanas (B2, vidējā līmeņa 2.pakāpe),
 • prasme pasniegt informāciju gan mutvārdos, gan rakstveidā, prezentācijas prasmes,
 • spēja argumentēti izteikt viedokli un uzklausīt sarunas biedru,
 • prasme liela apjoma informāciju prezentēt sabiedrībai saprotamā veidā, analītiska domāšana, spēja pieņemt lēmumus sarežģītās un nestandarta situācijās.
 • datorprasmes – prasme strādāt ar MS office programmām, datu vizualizācijas risinājumiem, sociālo tīklu (Twitter, Facebook, Linkedin) administrēšana.
 • prasme strādāt ar foto un video rediģēšanas programmām, mājaslapas lietotāju analītikas rīkiem tiks uzskatīta par priekšrocību.  

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu ar Eiropas Savienības dokumentāciju un medicīnisko informāciju
 • kvalifikčijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā
 • stabilu atalgojumu un piemaksasp ar augstiem darba rezultātiem
 • iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku
 • pilnu slodzi (40 stundu darba nedēļa) uz nenoteiktu laiku, veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

 

Amatam noteikts 24.“Komunikācija un sabiedriskās attiecības”, III līmenis un 11.mēnešalgu grupa,  mēnešalga no 1052 euro līdz 1382 euro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

 

Lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus: 1) CV; 2) motivācijas vēstule; 3) vismaz trīs radošā darba piemēri (piemēram, preses relīze, infografika, video, audio materiāli), kas apliecina praktiskā darba pieredzi (vai norādes uz  radošā darba rezultātiem, ar kuriem var iepazīties  publiskā vidē)

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt Zāļu valsts aģentūrai līdz 2019.gada 25.janvārim uz e-pasta adresi: personals@zva.gov.lv.

Tālrunis papildus informācijai 67078444,67078457

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka  Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.