Pārlekt uz galveno saturu

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS


ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
aicina pieteikties pretendentus Sabiedrisko attiecību nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālista amatam
(darbinieka amats uz noteiktu laiku)

 

Amata mērķis: Piedalīties Zāļu valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) iekšējās un ārējās komunikācijas, sabiedrisko attiecību projektu un pasākumu organizēšanā. Nodrošināt Aģentūras mājaslapas saturisko attīstību, veikt publiskās informācijas monitoringu, nodrošināt Aģentūras mērķauditorijas informēšanu, veikt Zāļu valsts aģentūras informatīvā izdevuma ārstiem un farmaceitiem “Cito!” redaktora pienākumus.
 

Galvenie amata pienākumi:
•    sagatavot preses relīzes un atbildes uz plašsaziņas līdzekļu pārstāvju jautājumiem latviešu un angļu valodā,
•    piedalīties Aģentūras organizēto vietējo un starptautisko informatīvo kampaņu, Aģentūras preses konferenču, preses brīfingu un individuālu interviju organizēšanā,
•    izvērtēt, atlasīt un apkopot Latvijas un ārvalstu plašsaziņas līdzekļos publicēto informāciju, kas saistīta ar Aģentūru. Sagatavot publikāciju apkopojumu un publicēt to Aģentūras Portālā,
•    koordinēt Aģentūras mājaslapas www.zva.gov.lv attīstību un pilnveidošanu, nodrošināt informācijas aktualitāti vietnē,
•    veicināt un nodrošināt Aģentūras ārējo komunikāciju, sadarbību ar medijiem, organizēt sabiedriskās domas  aptaujas, koordinēt sabiedrības informēšanas pasākumus (informatīvās kampaņas, pasākumus, preses konferences, u.c.),
•    uzturēt abpusēju informatīvo saikni ar Aģentūras sadarbības partneriem,
•    nodrošināt iekšējo komunikāciju, tai skaitā aktualizēt informāciju darbinieku Portālā,
•    konsultēt Aģentūras vadību un darbiniekus ar komunikāciju saistītos jautājumos.
 
Prasības pretendentiem/ -ēm:
•    a) augstākā izglītība sabiedrības veselības, medicīnas vai farmācijas nozarēs, kas papildināta ar praktiskā darba pieredzi sabiedrisko attiecību jomā,
b) augstākā izglītība sabiedrisko attiecību, komunikācijas vai starptautisko attiecību nozarē, kas papildināta ar praktiskā darba pieredzi, vēlams medicīnas, farmācijas vai sabiedrības veselības sabiedrisko attiecību un komunikācijas pasākumu īstenošanā,
•    vēlamas zināšanas par normatīvo aktu prasībām komunikācijas jomā un praktiskā darba pieredze to piemērošanā valsts pārvaldē,
•    latviešu valodas zināšanas (C1, augstākā līmeņa 1.pakāpe),  angļu valodas zināšanas (B2, vidējā līmeņa 2.pakāpe),
•    prasme pasniegt informāciju gan mutvārdos, gan rakstveidā, prezentācijas prasmes,
•    spēja argumentēti izteikt viedokli un uzklausīt sarunas biedru,
•    prasme liela apjoma informāciju prezentēt sabiedrībai saprotamā veidā, analītiska domāšana, spēja pieņemt lēmumus sarežģītās un nestandarta situācijās.
•    datorprasmes – prasme strādāt ar MS office programmām, datu vizualizācijas risinājumiem, sociālo tīklu (Twitter, Facebook) administrēšana un prasme strādāt ar foto un video rediģēšanas programmām, mājaslapas lietotāju analītikas rīkiem tiks uzskatīta par priekšrocību.   

 

Mēs piedāvājam:
•    interesantu un atbildīgu darbu ar Eiropas Savienības dokumentāciju un medicīnisko informāciju
•    kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā
•    stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem
•    iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku
•    veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Amatam noteikts 24.“Komunikācija un sabiedriskās attiecības”, II līmenis un 9.mēnešalgu grupa,  mēnešalga no 835 euro līdz 1190 euro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).
Tālrunis papildus informācijai 67078444,67078457

Lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus 1) CV; 2) motivācijas vēstule; 3) vismaz trīs radošā darba piemēri (piemēram, preses relīze, infografika, video, audio materiāli), kas apliecina praktiskā darba pieredzi (vai norādes uz  radošā darba rezultātiem, ar kuriem var iepazīties  publiskā vidē)
Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt Zāļu valsts aģentūrai uz e-pasta adresi: personals@zva.gov.lv.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.