Pārlekt uz galveno saturu

KVALITĀTES VADĪTĀJS

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

izsludina konkursu par vakanto darbinieka amatu -

kvalitātes vadītājs

(uz nenoteiktu laiku)

 

Amata kods: 2423 14

Galvenie amata pienākumi:

 • uzturēt  un pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu (KVS) Zāļu valsts aģentūrā (Aģentūra), novērtēt tās efektivitāti un rezultātus, veikt  kvalitātes politikas un kvalitātes mērķu īstenošanas analīzi.
 • uzturēt  KVS atbilstoši ISO 9001 un ISO 27000 standartu prasībām, uzturēt aktuālu un pilnveidot KVS dokumentāciju, koordinēt saistīto dokumentu izstrādi un aktualizāciju Aģentūras struktūrvienībās. Piedalīties Laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām
 • izvērtēt Aģentūras procesus, veikt procesu kvalitatīvo rādītāju uzraudzību un analīzi
 • piedalīties un koordinēt piedalīšanos Aģentūrā notiekošo ārējo auditu procesos un Eiropas Savienības kompetento institūciju savstarpējās salīdzināšanas projektā (Benchmarking of European Medicines
  Agencies – BEMA)

Prasības pretendentiem/ -ēm:

 • augstākā izglītība kvalitātes vadībā vai augstākā izglītība, kas papildināta ar darba pieredzi kvalitātes vadības jomā vai kvalitātes vadības sertifikātu
 • vēlama  3 gadu darba pieredze kvalitātes vadības sistēmu ieviešanā un uzturēšanā, ISO 9001, ISO 27000 standartu pārzināšana
 • vēlamas zināšanas vai praktiskā darba pieredze projektu vadībā
 • latviešu valodas zināšanas - augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1); angļu valodas zināšanas - vidējā līmeņa 2.pakāpē (B2)
 • prasmes darbam ar datoru (MS Office, iGrafix vai ekvivalents biznesa procesu pārvaldības un attēlošanas rīks)
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumu un racionāli organizēt savu darbu
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes spēja strādāt komandā
 • organizatora spējas un iniciatīva
 • analītiska domāšana un vēlme veikt savus pienākumus profesionāli, noteiktajā termiņā un ar augstu atbildības sajūtu

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu
 • modernu uz attīstību vērstu darba vidi
 • regulāras kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā
 • stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem
 • iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

Darbinieka
 amatam noteikts 38.1.apakšsaimes “Procesu pārvaldība”, II līmenis un
9.mēnešalgu grupa (mēnešalgas diapazons atbilstoši kvalifikācijas un
kompetenču novērtējumam līdz 1399 euro).

 

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli)  lūdzam līdz 2023.gada 31.martam sūtīt Zāļu valsts aģentūrai ar norādi "Konkursam", e-pasta adrese dokumentiem un informācijai: personals@zva.gov.lv.

 

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

 

Pamatojoties  uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, datu saglabāšanas termiņš 5 gadi.