Pārlekt uz galveno saturu

Eksperts - zāļu klīnisko pētījumu jomā darbam EU4 Health SAFE-CT projektā

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA
izsludina konkursu par vakanto darbinieka amatu -
Klīnisko pētījumu nodaļas eksperts
(uz noteiktu laiku - 3 gadi)
 

Amata kods: 2422 10

 

 

Amata mērķis: pētāmo zāļu drošuma aspektu vērtēšana koordinētā Eiropas savienības zāļu aģentūru procedūrā

Galvenie amata pienākumi:

 • dalība Zāļu valsts aģentūras un Eiropas komisijas sadarbības projektā EU4 Health SAFE-CT (EU Projekts) pētāmo zāļu drošuma vērtēšanai atbilstoši Klīnisko pētījumu regulas Nr.536/2014 prasībām
 • veikt pētāmo zāļu drošuma ziņojumu monitoringu sadarbības EU projekta ietvaros
 • sagatavot pētāmo zāļu ikgadējo drošības pārskatu novērtējuma ziņojumus angļu valodā
  analizēt zinātnisko literatūru un izdarīt secinājumus
 • darbs ar Eiropas zāļu aģentūras zāļu drošuma un klīnisko pētījumu informācijas datu bāzēm
  pārzināt un pielietot atbilstošos reglamentējošos likumdošanas aktus
 • nodrošināt kvalitatīvu sadarbību Eiropas savienības dalībvalstu Zāļu aģentūru tīkla ietvaros

 

Prasības pretendentiem/ -ēm:

 • augstākā izglītība medicīnā, bioloģijā vai farmācijā
 • latviešu valodas zināšanas (C1, augstākā līmeņa 1.pakāpe), angļu valodas zināšanas (B2, vidējā līmeņa 2.pakāpe)
 • vēlamas zināšanas par farmakovigilanci
 • labas prasmes darbā ar datoru, pieredze darbā ar datu bāzēm
   

Augstu novērtēsim:

 • precizitāti darbā un augstu atbildības sajūtu, spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus
 • spēju strādāt gan patstāvīgi, gan komandā,  labas saskarsmes un sadarbības spējas
 • loģisku un izzinošu domāšanu, spēju detalizēti un rūpīgi iedziļināties problēmā
 •  prasmi ātri apgūt, analizēt un apkopot liela apjoma informāciju un prasmi argumentēt savu viedokli gan mutvārdos, gan rakstveidā latviešu un angļu valodās
 • labas saskarsmes, sadarbības spējas
 • vēlmi apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties
   

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu,
 • mācības EU4 Health SAFE-CT projekta ietvaros, mentora atbalstu un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas
 • stabilu atalgojumu
 • iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

   

  Amatam noteikts 13.saimes "Ekspertīze" II līmenis un 9.mēnešalgu grupa, mēnešalga no 1049 līdz 1399 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā kvalifikācijas un kompetenču novērtējuma).
  Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam līdz 2022.gada 31.augustam sūtīt Zāļu valsts aģentūrai ar norādi "Konkursam", e-pasta adrese dokumentu iesniegšanai un papildu informācijai: personals@zva.gov.lv.
  Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

   

  Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.