Pārlekt uz galveno saturu

Ārpakalpojuma ekspertiem

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

 aicina pieteikties

EKSPERTA PAKALPOJUMU sniegšanai

(“Pētniecības konsultāciju pakalpojumi” CPV kods 73210000-7)


MĒRĶIS: Zāļu reģistrācijas dokumentācijas padziļināta profesionālā izvērtēšana un konsultāciju sniegšana noteiktā pakalpojuma jomā (Pakalpojumu saraksts)


Prasības pretendentiem/- ēm:

 • augstākā izglītība attiecīgajā veicamās ekspertīzes jomā (medicīna (ar specializāciju noteiktā jomā), farmācija, bioloģija, ķīmija utt.),
 • ne mazāk kā 3 (trīs) gadu darba pieredze attiecīgajā nozarē pēc augstskolas beigšanas,
 • pieredze zinātniskajā darbā,
 • latviešu valodas zināšanas (C1 līmenis) un angļu valodas zināšanas (B2 līmenis),
 • labas datorprasmes.

Mēs piedāvājam:

 • Pēc pieteikuma izvērtēšanas (30 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas) ar atbilstošajiem pretendentiem noslēgt Vispārīgo vienošanos (turpmāk- Vienošanās) uz 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu termiņu par sadarbību un pakalpojumu sniegšanu atbilstoši pakalpojuma veidam.
 • Pēc Aģentūras pieprasījuma un saskaņā ar noslēgto vienošanos veikt ekspertīzi, slēdzot līgumu par konkrētu darba uzdevumu un izpildes termiņu.


Pieteikšanās un iesniedzamie dokumenti:

Lai pieteiktos pakalpojumu sniegšanai, aicinām iesniegt šādus dokumentus:

 •  CV
 •  izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, oriģināli jāuzrāda pie vispārējās vienošanās slēgšanas
 •  aizpildītu vienošanās formu (lejuplādēt paraugu)
 •  aizpildītu apliecinājumu par veicamo ekspertīžu jomām (lejuplādēt paraugu)
 •  aizpildītu Interešu konflikta deklarāciju (lejuplādēt paraugu)

Dokumentus lūdzam nosūtīt uz personals@zva.gov.lv, ja parakstīti ar e-parakstu, vai iesniegt personīgi Jersikas ielā 15, Rīgā.

Tālruņi konsultācijām: 67078457, 67078444.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, Jūsu iesniegtajos dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un tajos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pakalpojuma izpildi.