Pārlekt uz galveno saturu

Administrators

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

izsludina konkursu par vakanto darbinieka amatu -

Administratīvās nodaļas

administrators

(uz nenoteiktu laiku)

 

Amata kods: 3341 01

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt Aģentūras direktora darba informatīvo tehnisko atbalstu:
  • koordinēt saņemtos telefona zvanus, sniedzot informāciju par Aģentūras darbību, struktūru, amatpersonu un darbinieku kompetenci, informācijas plūsmu;
  • plānot Aģentūras direktora darba grafiku un organizēt un protokolēt sanāksmes;
  • sagatavot dokumentu projektus, ja nepieciešams pieprasīt un apkopot informāciju no Aģentūras struktūrvienībām;
 • Koordinēt vadības dokumentu plūsmu;
  • nodrošināt oficiālajā Aģentūras e-pasta kastītē saņemto sūtījumu uzskaiti un apriti saskaņā ar Aģentūras iekšējo kārtību,
  • sistematizēt un nodot izskatīšanai Aģentūras direktoram adresētos saņemtos  dokumentus, sagatavot rezolūciju projektus, nodrošināt saņemto dokumentu nodošanu izpildei atbilstoši direktora rezolūcijai,
  • sSistematizēt un nodot izskatīšanai aģentūras direktoram parakstīšanai iesniegtos dokumentus, pēc parakstīšanas nodrošināt to turpmāku apriti (reģistrēt, nosūtīt).
 • Koordinēt ar personāla komandējumu nodrošināšanu saistītos procesus, komunicēt ar ārpakalpojuma siedzēju par transporta un viesnīcu rezervācijām.

Prasības pretendentiem/ -ēm:

 • augstākā izglītība humanitāro zinātņu vai sociālo zinātņu jomā;
 • zināšanas par normatīvo aktu prasībām dokumentu pārvaldības jomās;
 • vēlama praktiskā darba pieredze pārvaldes dokumentu (vēstules, rīkojumi, līgumi, protokoli, akti u.c.) sagatavošanā,
 • zināšanas par dokumentu un to atvasinājumu sagatavošanu un noformēšanu, ievērojot dokumentu noformēšanas un juridiskā spēka prasības,
 • latviešu valodas zināšanas (C1, augstākā līmeņa 1.pakāpe),  angļu valodas zināšanas (B1, – vidējā līmeņa 1.pakāpe);
 • datorprasmes – prasme strādāt ar MS Word, MS Excel, dokumentu vadības sistēmu, prasmes efektīvi izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus (e-pasts, mobilā telefona aplikācijas, eAdrese, u.c.);
 • labas komunikācijas prasmes, precizitāte, augsta atbildības sajūta un iniciatīva;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un racionāli organizēt savu darbu.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • mentora atbalstu;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem;
 • iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku;
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

Darbinieka amatam noteikts 42.saimes “ Sekretariāts”, II līmenis un 7.mēnešalgu grupa (mēnešalgas diapazons atbilstoši kvalifikācijas kategorijai līdz 1203 euro).

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli)  lūdzam līdz 2022.gada 31.augustam sūtīt Zāļu valsts aģentūrai ar norādi "Konkursam", e-pasta adrese dokumentiem un informācijai: personals@zva.gov.lv.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, datu saglabāšanas termiņš 5 gadi.