Pārlekt uz galveno saturu

Paziņojumi par izplatīšanas uzsākšanu, piegādes pārtraukumiem un zāļu cenu

Zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam pirms zāļu izplatīšanas Latvijā uzsākšanas un zāļu pagaidu vai pastāvīga piegādes pārtraukuma gadījumā, kā arī par zāļu realizācijas cenu jāinformē Zāļu valsts aģentūra (ZVA).

1. Paziņojumā par zāļu izplatīšanas  uzsākšanas datumu Latvijā jānorāda:

  • Latvijā reģistrētām zālēm un paralēli importētām zālēm: produkta numurs Latvijas Zāļu reģistrā.
  • Centralizēti reģistrētām zālēm un paralēli izplatāmām zālēm: Eiropas Zāļu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības numurs katram reģistrēto zāļu formas iepakojuma lielumam.

 

2. Paziņojumā par piegādes pārtraukumu jānorāda produkta numurs. Šis paziņojums ZVA jāsniedz vismaz divus mēnešus (izņemot ārkārtas apstākļus) pirms zāļu laišanas Latvijas tirgū pārtraukšanas.

 

Paziņojumu brīvā formā lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

Pēc paziņojuma iesniegšanas ZVA aicinām pārliecināties, vai Jūsu sniegtā informācija par zāļu pieejamību ir aktualizēta publiski pieejamajā Latvijas Zāļu reģistrā.

 

3. Informāciju par zāļu realizācijas cenu Latvijā lūdzam noformēt, izmantojot ZVA apstiprināto tabulu:
  Zāļu cenu veidošanās tabula Nr.1

Lūdzam tabulas aizpildīt, izmantojot Microsoft Excel programmu, un rakstveidā iesniegt ZVA. Elektroniski tabulas var iesniegt, saglabājot uz elektroniskā datu nesēja, vai nosūtot pa e-pastu info@zva.gov.lv.

Vēlamies atgādināt, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 803 „Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem” 22. punktu, zāļu ražotājam jāsniedz informācija par zāļu realizācijas cenām ZVA divas reizes gadā uz pusgada pirmo datumu, kā arī tad, ja mainās ražotāja cena.

 

Papildu informācijai

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" (153.3. apakšpunkts).

Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumi Nr. 803 „Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem” (4., 5. un 6. punkts).