Pārlekt uz galveno saturu

Paraugu ievešana

 

Zāļu paraugu ievešanas kārtību no trešajām valstīm nosaka:

Zāļu paraugu importam ir nepieciešams saņemt Zāļu valsts aģentūras (ZVA) atļauju.

 

Iesnieguma veidlapa zāļu paraugu ievešanas atļaujas saņemšanai

 

Norēķinu kārtība

Maksa par iesnieguma dokumentu novērtēšanu zāļu paraugu ievešanas atļaujas saņemšanai notiek atbilstoši ZVA maksas pakalpojuma cenrāža 17. un 35. punktam.

Ja zāļu paraugu importētājs iesniegumā ir atzīmējis, ka atļauju vēlas saņemt papīra formā, tad papildus piemēro maksu saskaņā ar ZVA maksas pakalpojuma cenrāža 83. punktu.

Pēc pieteikuma saņemšanas un pirms atļaujas izsniegšanas tiks nosūtīts rēķins. Veicot apmaksu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda rēķina numurs un datums, kā arī maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums.

 

Papildu informācija

Farmācijas likums 

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"