Pārlekt uz galveno saturu

Paraugu ievešana

 

Zāļu paraugu ievešanas kārtību no trešajām valstīm nosaka:

Zāļu paraugu importam ir nepieciešams saņemt Zāļu valsts aģentūras (ZVA) atļauju. Lai saņemtu atļauju zāļu paraugu importam, atļaujas pieprasītājs iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu atbilstoši Ministru Kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība" (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.436) 2.pielikumā noteiktajām prasībām, kurā pamato zāļu paraugu importa nepieciešamību, kā arī apliecinājumu, kurā norāda, ka zāļu paraugi ir paredzēti kādam no Noteikumu Nr. 436  28. punktā norādītajiem mērķiem.

 

Iesnieguma veidlapa zāļu paraugu ievešanas atļaujas saņemšanai

 

Norēķinu kārtība

Samaksa par šo pakalpojumu noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim:


1) Iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze zāļu paraugu importam (17.p.)

 

  •  līdz pieciem zāļu ierakstiem (17.1.p.) - 10,00 EUR
  •  katrs nākamais zāļu ieraksts (17.2.p.) - 2,00 EUR

2) Dokumenta papīra formā vai dokumentu dublikāta izsniegšana pēc pieprasījuma (1 lapa) (64.p.) - 1,50 EUR


Pēc pakalpojuma sniegšanas (iesnieguma un dokumentācijas ekspertīzes) uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.


SVARĪGI! Atļauja un lēmums zāļu parauga importam tiek izsniegti tikai pēc maksājuma veikšanas (gadījumos, kad svarīgi atļauju saņemt pēc iespējas ātrāk, izpildīta maksājuma uzdevuma izdruku iespējams nosūtīt elektroniski uz e-pastu info@zva.gov.lv).

 

Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX

 

Papildu informācija

Farmācijas likums 

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"