Pārlekt uz galveno saturu

Farmakovigilances nodaļa

  • Nodrošina zāļu lietošanas drošuma uzraudzību un zāļu riska mazināšanas pasākumus izvērtēšanu un saskaņošanu;
  • uztur, papildina un analizē datus un informāciju par zāļu blakusparādībām;
  • vērtē periodiski atjaunināmos drošuma ziņojumus, ko iesniedz zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks, piedalās Farmakovigilances riskvadības komitejas (PRAC) deleģēto aktīvo vielu periodisko drošības ziņojuma novērtējuma procedūrās (PSUSA);
  • plāno un veic kārtējas, atkārtotas un ārkārtas pārbaudes, lai uzraudzītu un vērtētu zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieka atbilstību labai farmakovigilances praksei;
  • sagatavo Aģentūras informāciju komunikācijai ar ārstiem, farmaceitiem un sabiedrību farmakovigilances jautājumos.