Pārlekt uz galveno saturu

Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļa

  • Izvērtē zāļu reģistrācijas dokumentācijā apliecināto zāļu preklīniskā drošuma, efektivitātes un lietošanas drošuma pierādījumu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • izvērtē un uzrauga zāļu riska- guvuma līdzsvaru un riska mazināšanas pasākumus;
  • novērtē zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieka atbilstību labai farmakovigilances praksei;
  • informē speciālistus un sabiedrību par aktualitātēm farmakovigilances jomā;
  • izvērtē produkta atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāļu definīcijai.