Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu reģistrācijas departaments

  • Izvērtē reģistrācijai un pārreģistrācijai pieteikto zāļu dokumentāciju par zāļu kvalitāti, efektivitāti un drošumu nacionālajā, savstarpējās atzīšanas un decentralizētajā procedūrā un, pildot Eiropas Savienības kompetento institūciju deleģētos pienākumus, izvērtēt pieteiktās izmaiņas reģistrētu zāļu dokumentācijā, veikt farmakovigilanci, novērtēt un pārbaudīt bioekvivalences pētījuma analītiskās daļas informāciju un pētījuma vietas atbilstību labas klīniskās prakses prasībām, izvērtēt produktu atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāļu definīcijai.