Pārlekt uz galveno saturu

Informācijas tehnoloģiju un sistēmu attīstības nodaļa

  • Nodrošina lokālā datortīkla, serveru, programmatūras un darba staciju, vienotas standartizētas vides uzturēšanu, darbinieku konsultēšanu, praktisku palīdzības sniegšanu IT jautājumos;
  • Nodrošina datu pārraides tīkla pieslēgumu darbiniekiem un ZVA klientiem;
  • Nodrošina datu rezerves kopiju veidošanu, datortīkla un datu loģisko aizsardzību, elektroniskās saziņas un interneta informācijas servisu, aparatūras bojājumu novēršanu.