Pārlekt uz galveno saturu

Iekšējais auditors

  • Pārbauda Aģentūras iekšējās kontroles sistēmas darbību;

  • Veic struktūrvienību finanšu, vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes un informācijas sistēmu iekšējo auditu;

  • Nodrošina organizatoriskā pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes uzraudzību un aktualizāciju.