Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļa

 • Veic iesniegumu un dokumentācijas ekspertīzi un izsniedz atļaujas:
  • psihotropo, narkotisko zāļu/vielu, kā arī prekursoru ievešanai un izvešanai;
  • Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II, III sarakstā iekļauto augu, to vielu zāļu izmantošanai medicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizisko un ķīmisko īpašību noteikšanai, kā arī apmācībām;
  • nereģistrētu zāļu izplatīšanai;
  • zāļu paraugu importam;
  • atlikušo zāļu krājumu izplatīšanai;
  • paralēli importēto zāļu izplatīšanai Latvijā un izmaiņu veikšanai.
 • Veic iesniegumu un dokumentācijas ekspertīzi un izsniedz speciālās atļaujas (licences) darbam ar prekursoriem, izsniedz prekursoru operatoru kartes. Veic iesniegumu ekspertīzi un izsniedz atļaujas zāļu iegādei (savas darbības nodrošināšanai);
 • Apkopo un sniedz informāciju par zāļu patēriņu, zāļu cenām un zāļu pieejamību, aptieku, lieltirgotavu un ražošanas uzņēmumu apgrozījumu;
 • Veic Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites uzskaiti un kontroli