Pārlekt uz galveno saturu

Medicīnisko ierīču novērtēšanas nodaļa

  • Reģistrē medicīniskās ierīces un uzrauga medicīnisko ierīču negadījumu tehnisko ekspertīzi un izmeklēšanu;
  • Vērtē klīniskās izpētes dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām pirms klīniskās izpētes uzsākšanas, uzrauga klīniskās izpētes norisi izpētes norises laikā;
  • Uztur medicīnisko ierīču reģistru LATMED un datu bāzi par novērotajiem medicīnisko ierīču lietošanas negadījumiem;
  • Veic medicīnisko ierīču atbilstības novērtēšanu un reģistrāciju, veido un aktualizē Latvijas medicīnisko ierīču reģistru;
  • Vērtē klīniskās izpētes dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām pirms klīniskās izpētes uzsākšanas, pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu klīnisko pētījumu veikšanai un uzrauga to norisi;
  • Uzrauga medicīnisko ierīču lietošanas drošību, veido un uztur datu bāzi par no medicīnisko ierīču lietošanas negadījumiem.