Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu reģistrācijas dokumentācijas sektors

  • Nodrošina zāļu reģistrācijas dokumentācijas pieņemšanu glabāšanai pēc zāļu reģistrācijas, pārreģistrācijas un izmaiņu procesa pabeigšanas, sistematizēšanu un kārtošanu lietās;
  • Nodrošina zāļu reģistrācijas dokumentācijas pieejamību Aģentūras darbiniekiem un citām ieinteresētajām personām, ievērojot informācijas aizsardzības prasības;
  • Veic Aģentūras informācijas sistēmas (ZVAIS) Arhīva moduļa informācijas uzturēšanu, papildināšanu un aktualizēšanu;
  • Pēc citu valsts iestāžu un Aģentūras klientu pieprasījuma sniedz informāciju, sagatavo vēstules par jautājumiem, kas ietilpst sektora kompetencē.