Pārlekt uz galveno saturu

Saimnieciskā nodrošinājuma sektors

  • Pārvalda Aģentūras valdījumā vai lietošanā nodoto kustamo un nekustamo īpašumu un autoparku, nodrošina un koordinē nekustamā īpašuma apsaimniekošanas procesus;
  • Nodrošina energoapgādes un komunikāciju sistēmu un iekārtu darbību, uzturēšanu, apkopi;
  • Organizē un nodrošina telpu un teritorijas uzkopšanu un labiekārtošanu, t.sk. organizē un nodrošina norakstīto materiālu, pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra apsaimniekošanu un utilizāciju;
  • Organizē un veic materiālu, iekārtu, mēbeļu un inventāra iegādi, un organizē to tehnisko apkopi un remontu.